Thumb 22b14a30ca3d77b7a11af0c9ece1a4e25ae40ce6

Gerrit Schaap

Ik collecteer omdat

Voordat de stichting werd opgericht om meer bekendheid te geven aan deze ziekte, was onze zoon Dominic* er al aan overleden.

1 donateur
€ 5 ingezameld