Thumb 777f4a2921249b79a6610034f765fbeffb6b3d1b

Gert Jan van 't Hof

Ik collecteer omdat

Ik wil dat er een medicijn komt waardoor deze ziekte geen levens meer hoeft te kosten.

Voor onze lieve, dappere Jesse kwam het helaas te laat. Jesse mocht maar 15 maanden oud worden. Maar er zijn nog zo veel zieken (die gaan komen) die er wel wat aan kunnen hebben!

Het hebben van (gezonde) kinderen is geen recht of vanzelfsprekendheid maar laten we er met elkaar voor zorgen dat we ons om een MITO niet meer druk hoeven te maken!

24 donateurs
€ 224 ingezameld