Thumb 3e9730f858a56bee8a31d5a5594fa2d3b955c620

Forza4Sam & Matt

Ik collecteer omdat

het o zo nodige medicijn tegen energiestofwisselingsziekte er moet komen! Iedereen kan het krijgen en je wereld staat dan op zijn kop en wordt nooit meer hetzelfde. Matthias en Sam zijn allebei overleden aan deze nare ziekte en we wensen dat niemand anders dat hoeft mee te maken.

26 donateurs
€ 353 ingezameld