Thumb 1d9259a4cfbbcba0864aa41125c922e78359cd61

Sint Nyk 4 Energy4All 4 Energy4All

Ik collecteer omdat

Iedereen verdient de kans op een mooi en gezond leven, zo ook patiënten met een energiestofwisselingsziekte. Deze slopende ziekte moet stoppen en wij zetten al ons energie in om hierbij te helpen. Helpt u mee? Elke euro telt, samen op weg naar een medicijn!

Sint Nyk 4 Energy4All maakt van dichtbij mee wat een energiestofwisselingsziekte inhoudt, hun familielid/dorpsgenoot Wietske Meijer heeft helaas zo'n energiestofwisselingsziekte, dit heeft een grote impact op haar leven, 'het is ontzettend belangrijk dat er een medicijn komt voor mijn lotgenoten en mij, zodat wij weer kunnen doen en laten wat we willen en onze dromen kunnen najagen'.

Sint Nyk 4 Energy4All hoopt veel geld op te halen voor stichting Energy4All, zodat het onderzoek naar een medicijn weer verder kan gaan, ook hopen zij dat er zo meer bekendheid komt voor energiestofwisselingsziekten.
'Als iemand de diagnose energiestofwisselingsziekte krijgt, moeten de artsen er helaas bij vertellen dat hier geen medicijn voor is, dit is onacceptabel!'

Voor Wietske en haar lotgenootjes is een medicijn van levensbelang, Het onderzoek gaat de goede kant op, dus er is hoop. Maar er is nog veel geld nodig om het onderzoek een goed vervolg te geven. Helpt u mee in onze strijd tegen energiestofwisselingsziekten? Bedankt voor uw steun!

167 donateurs
€ 1.697 ingezameld