Thumb 41f21145470e7ef5dc43fcb900044d17ae675b41

Stichting Energy4All Samen voor...

Ik collecteer omdat

Elke week worden kinderen geboren met een energiestofwisselingsziekte (ook mitochondriële ziekte genoemd). Een genadeloze ziekte, waar nog geen medicijn voor is. Het onderzoek naar een medicijn is van levensbelang. Bij de ernstige vormen van de ziekte overlijdt een deel van deze kinderen al voor hun tiende levensjaar en de meeste worden nooit volwassen. Dat is onacceptabel. Wij willen energiestofwisselingsziekten stoppen en steunen het belangrijke medicijnonderzoek van professor Smeitink en zijn team dat al vergevorderd is.

Kijk voor meer informatie op www.energy4all.nl

0 donateurs
€ 0 ingezameld