Thumb 9032caa9cc57f0dc9a8c6320892bf3354fb64ed2

Wielie Aarntzen

Ik collecteer omdat

Er nog steeds veel geld nodig is om deze ziekte het hoofd te bieden.
Flinke resultaten zijn er al geboekt bij de testen, maar we zijn er nog niet!!
Elk kind heeft recht op een fijne en gezonde jeugd, lekker spelen en stoeien!

Wielie Aarntzen, Zevenaar

1 donateur
€ 50 ingezameld